Sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulut 2023

ITKYn sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 9.12.2023 Imatran Kylpylällä klo. 18:30 alkaen. Kokouksen jälkeen jatkamme pikkujoulujen merkeissä, joissa esiintyy Meiju Suvas bändeineen.

Kokouksen Agenda:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen esityslistan vahvistus
5. Hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
7. Valitaan hallitus (5. pykälän mukaan)
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
9. Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautumiset 6.12.2023 mennessä seuraavaa lomaketta käyttäen: