Hallitus

itky.info(a)gmail.com

Puheenjohtaja
Arto Ylikotila

Hallituksen jäsenet

Irma Himanen

Veijo Summanen

Timo Rutanen

Harri Hirvelä

Anne Varjus

Jani Taalikka

Varajäsenet

Kristine Myller

Jari Pulliainen